Методи бджільництва

Відомо, що найголовнішими умовами хорошого використання медозбору є: по-перше, підготовка до його початку сімей великої сили і, по-друге, підтримка їх в робочому, неройовому стані. Практичні прийоми, якими досягаються зазначені умови, не можуть бути однаковими для всіх зон країни, оскільки в різних місцевостях спостерігаються великі відмінності в характері медозбору, його силі, тривалості, терміни настання, повторюваності протягом сезону і т.д. Відповідно до особливостей медозбірних умов тієї чи іншої місцевості склалися своєрідні комплекси прийомів по вирощуванню і продуктивному використанню сильних бджолиних сімей. Їх і прийнято називати методами бджільництва. Техніка застосування того чи іншого методу також істотно залежить від прийнятої на пасіці системи вуликів. Щоб обрати найбільш вигідний в даній місцевості метод бджільництва, треба перш за все вивчити тип медозбірних умов.

Описані способи збільшення медозбору не можна розглядати як готові рецепти на всі випадки бджільничої практики. Природні умови різних місцевостей і особливості сезонів різноманітні, тому бджоляр повинен уточнювати і удосконалювати прийоми роботи в залежності від конкретної обстановки. Кваліфіковані бджолярі видозмінюють прийоми нарощування бджіл і використання медозбору, виходячи з особливостей взяток; вони розробляють свої прийоми, які найбільшою мірою відповідають даним умовам.

на головну